Homerun Utrecht Zuid Oost

Samen werken aan een gelukkiger leven

Voor (jong)volwassenen met een LVB is de wereld complex en ontoegankelijk. Dat maakt ze kwetsbaar, waardoor ze gemakkelijker in valkuilen stappen die tot problemen leiden, zoals verslaving, schulden en criminaliteit. Een leven dat ze zelf ook niet voor ogen hebben.

Ondersteuning op maat

Eén vaste begeleider kijkt samen met de cliënt wat er nodig is om weer grip op het leven te krijgen. De cliënt doorloopt een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Wij staan naast de cliënt en bedenken samen doelen waaraan stap voor stap gewerkt gaat worden, zodat ze weer grip op hun leven krijgen. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar passend werk of dagbesteding of ondersteuning bij het vinden van structuur en het vergroten van het zelfvertrouwen. De stappen die we in een traject zetten, zijn de 4 honken om een Homerun te slaan. Dankzij Homerun én hun eigen inzet doen zij weer snel positiever mee in de samenleving.

Schakel tussen ketenpartners

Daarnaast zijn we de schakel tussen de verschillende ketenpartners. Deze proberen we om de cliënt heen samen te brengen. Zodat de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Mijn begeleider heeft respect voor mij. Ze praat rustig en als ik iets niet begrijp, dan herhaalt ze het gewoon.

Natasha
Cliënte Homerun

Homerun Forensische Zorg

Als expert op het gebied van LVB en multiproblematiek begeleiden en behandelen wij mensen met een justitiële titel en (vermoeden van) LVB. Wij werken intensief samen met reclassering en andere hulpverleners. Samen met de cliënt, de reclasseringsmedewerker en andere betrokken instanties zetten wij een traject uit. Wanneer ook sprake is van agressieproblemen, bieden wij behandeling voor agressieregulatie. Onze cliënten krijgen na de beëindiging van het reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen bij Homerun.

Onze werkwijze

Wij begeleiden onze cliënten in de eigen omgeving, ongeacht hun leef-, woon- of werksituatie. Doordat wij snel en al in een vroeg stadium (bijvoorbeeld in de PI) het traject kunnen opstarten, bouwen we aan een goede relatie en vertrouwensbasis met onze cliënten. Onze positieve benadering zorgt ervoor dat cliënten zich begeleidbaar opstellen en niet terugvallen in hun oude gedrag.

Financiering

Voordat we zorg verlenen, heeft de cliënt een WMO of WLZ indicatie nodig. Vanuit de WMO kan de cliënt een tijdelijke indicatie krijgen. Deze kan worden aangevraagd bij het buurtteam waar de cliënt woont. De WLZ indicatie is een langdurige indicatie en loopt landelijk via de CIZ. Als een cliënt hulp nodig heeft bij de aanvraag, dan helpen wij graag.

Ons team

Ons team bestaat uit gedreven en creatieve professionals die gelijkwaardigheid voorop hebben staan.

Werkgebied

Ons werkgebied voor regio Utrecht is opgedeeld in:

  • Utrecht Zuid-Oost: Bunnik, Zeist, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede
  • Utrecht Stad
  • Utrecht Lekstroom: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen