Agressieregulatie behandeling

Eén van de begeleidingsmethodieken die Humanitas Homerun inzet wanneer er sprake is van agressie bij mensen met een verstandelijke beperking, is agressieregulatie behandeling. Om deze agressieproblematiek te beheersen is een specifieke aanpak nodig. Agressieregulatie is een behandeling op maat, die is erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

De AR op maat-behandeling is er voor mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) en (ernstige) agressieproblematiek. Vaak zijn zij al in aanraking gekomen met politie of justitie, of de kans hierop is groot. Zij hebben baat bij een (intensieve) behandeling voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag.

Het doel van agressietherapie

Wanneer mensen met een licht verstandelijke beperking last hebben van agressie, komen ze in de dagelijkse praktijk in de problemen met zichzelf en de mensen om hen heen. Agressieregulatie behandeling is een begeleidingsmethodiek op maat die hierbij kan helpen. Het doel van de behandeling is om cliënten te leren hun agressieve gevoelens en agressieve gedrag te reguleren. Zo wordt de kans op recidive, die in het geval van agressie bij lvb matig tot hoog is, verkleind. Tegelijkertijd wordt zo het contact met politie en justitie verminderd.

AR op maat opstarten

Agressieregulatie is een behandeling op maat, die geheel wordt afgestemd op de leefsituatie van de cliënt. Het programma kan door middel van optionele modules worden samengesteld, zodat het precies aansluit bij wat de cliënt nodig heeft. Tijdens een intakegesprek met de behandelaar en een gedragsdeskundige worden de behandeldoelen en in te zetten modules bepaald, waarna de behandeling voor agressieregulatie van start kan gaan. Gemiddeld duurt het traject van AR op maat een jaar.

De modules van agressieregulatie behandeling

De zeven modules van agressieregulatie behandeling hebben twee hoofddoelen: het agressieve gedrag beheersen en agressieproblemen oplossen. Naast de standaard modules die altijd worden ingezet, zijn er enkele modules die optioneel worden toegevoegd om de agressie bij mensen met een verstandelijke beperking aan te pakken. Deze zeven modules zijn:

1. Startmodule (standaard)
2. Kernmodule (standaard)
3. Netwerk (optioneel)
4. Verminderen van stress en boosheid (optioneel)
5. Waarnemen en interpreteren (optioneel)
6. Conflicthantering (optioneel)
7. Module partner in beeld (optioneel)

Chris
Chris
Forensische zorg

“Na meer dan tien jaar mocht ik op verlof en langzaam terug de maatschappij in. Dat was spannend. Eerst met een begeleider van de groep en iemand van justitie. Waar ik ook heen ging, er ging altijd iemand mee. En op den duur krijg je steeds meer vrijheid. Uiteindelijk mocht ik onder transmuraal en proefverlof en later onder voorwaardelijke beëindiging gaan wonen bij Stadwijck van Humanitas DMH. Ik ben nu een stuk minder agressief dan vroeger. Ik heb al veel geleerd voor ik op mezelf ging wonen. Nu is het vooral herhaling om het goed te blijven doen. Mijn doel is dat ik straks ook zonder Marijke en Stieneke kan. En dat ik op bepaalde momenten andere keuzes kan maken.”

Aan de slag

Nadat een behandelplan op maat is samengesteld, wordt de cliënt één tot twee keer per week thuis bezocht door zijn of haar behandelaar. Mocht de cliënt in detentie zitten, dan wordt gekozen voor een plek waar zowel de cliënt als de behandelaar op zijn gemak is. De veiligheid wordt daarbij zorgvuldig getoetst. Tijdens de agressietherapie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van oefeningen en rollenspellen, maar ook van kaartjes en platen. De cliënt krijgt opdrachten mee om thuis uit te voeren, en waar nodig worden oefeningen vaker herhaald.

Nazorg bij agressieregulatie behandeling

Agressieregulatie is een behandeling op maat die op elk gewenst moment kan worden ingezet. Wanneer de gedragsdeskundige, de behandelaar en de cliënt het er na gezamenlijk overleg over eens zijn, kan de agressietherapie worden afgerond. En mocht het nodig zijn, dan kan het programma op een later moment opnieuw worden opgestart.

Andere begeleidingsmethodieken

Meer weten?

Wil je meer informatie over agressieregulatie behandeling bij Humanitas Homerun? We staan voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden!

Aanmeldformulier Contact en aanmelden