Ondersteuning waar nodig

Over Homerun

Homerun biedt trajectbegeleiding op maat aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vanaf 16 jaar die problemen hebben met verschillende onderdelen van het leven. Eén vaste begeleider kijkt samen met de cliënt wat er nodig is om weer grip op het leven te krijgen.

Ondersteuning op maat

De jongvolwassenen doorlopen een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Van licht tot zwaar, maar ook forensische zorg. Wij bieden zowel ambulante begeleiding als woonbegeleiding in Homerunhuizen. Ieder honk bevat persoonlijke doelen en is een stap dichter bij zelfstandigheid. Het traject is dus voor iedereen anders. Als honk 4 is bereikt en er is geen ondersteuning meer nodig, dan slaat de jongvolwassene een Homerun en leidt zijn leven zelfstandig en/of met hulp van zijn netwerk.

Maar we laten niet helemaal los! Als er iets misgaat, kunnen zij altijd weer contact opnemen met hun begeleider. Dan kijken we hoe we kunnen helpen.

Gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat de jongvolwassenen zelf actief meewerken aan het werken aan een betere toekomst. We zijn er wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij moeilijke afspraken bij instanties of ter ondersteuning bij het zoeken naar werk. Maar wat ze zelf kunnen, doen ze ook helemaal zelf. Gaan ze toch weer in de fout? Dan kijken we samen hoe we dat een volgende keer voorkomen.

Humanitas DMH

Homerun is onderdeel van Humanitas DMH.

Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie. Meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.200 mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Onze mensen werken met veel vrijheid in een informele omgeving aan daadwerkelijk betere zorg.

Dat doen wij vanuit onze humanistische kernwaarden:

  • Wij werken samen aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie.
  • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
  • Wij voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.
Onze missie

Vanuit Homerun delen we onze kennis en inzichten met gemeenten en andere organisaties die te maken hebben met jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. We zijn sparringpartner en kunnen bijvoorbeeld een risico-inventarisatie en triage doen.

Consulent van de gemeente de Bilt:

Ik ervaar altijd goede communicatie met mijn twee contactpersonen bij Homerun, zij zijn goed te bereiken. Ze denken prettig mee.

Daarnaast geven we via de LVB-Xperience een pakkend inzicht in de lvb-leefwereld. En bieden we trainingen in bijvoorbeeld Penitentiaire Inrichtingen en op scholen.

Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat er meer begrip ontstaat in de samenleving en deze leefbaarder wordt voor de jongvolwassenen. We bouwen aan een samenleving waarin ruimte is voor iedereen.

Naar website Humanitas DMH

Werken bij Humanitas DMH Homerun

Voel jij je aangesproken door onze mensgerichte benadering van zorg? Wij zoeken collega’s die zich graag laten uitdagen om de cliënt centraal te stellen in alles wat we doen. Bekijk de actuele vacatures op onze vacaturewebsite. Of neem direct contact met ons op via sollicitatie@humanitas-dmh.nl.

Bekijk onze vacatures