Forensische Zorg Homerun

Behandeling agressieproblemen en/of psychische stoornissen

Mensen met agressieproblemen en/of een psychische stoornis zijn extra kwetsbaar en lopen meer kans om in aanraking te komen met politie en justitie. Ook is er een groter risico op recidive bij deze doelgroep. Voor de veiligheid van de samenleving en het voorkomen van recidive, is het belangrijk dat deze doelgroep passende begeleiding en behandeling ontvangt. Deze gespecialiseerde psychiatrische zorg binnen het zgn. strafrechtelijk kader valt onder forensische zorg.

Expert in forensische zorg

Wij, Humanitas Homerun, zijn expert in forensische zorg, waaronder de behandeling van agressieproblemen. We behandelen en begeleiden onder andere mensen met een justitiële titel en (een vermoeden van) LVB. Deze forensische zorg bieden wij in samenwerking met de reclassering en andere hulpverleners. We zetten een op maat gemaakt behandeltraject uit. Dit doen we samen met de cliënt, de reclasseringsmedewerker en andere betrokken instanties. Wanneer er ook sprake is van agressieproblemen, bieden wij behandeling voor agressieregulatie. Dit is een speciaal op maat gemaakt programma voor mensen met LVB. Onze cliënten krijgen na de beëindiging van het reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen bij Homerun.

‘Onze doelgroep heeft vaak moeite om zich voor langere tijd te houden aan afspraken. Ze hebben meer nodig dan alleen een afsprakenkaartje. Iemand die ze achter de broek aan zit.’

Jan
Begeleider

Forensische zorg: onze werkwijze

Wij begeleiden onze cliënten in de eigen omgeving, ongeacht hun leef-, woon- of werksituatie. Doordat wij snel en al in een vroeg stadium (bijvoorbeeld in een penitentiaire inrichting) het psychiatrische zorgtraject kunnen opstarten, bouwen we aan een goede relatie en vertrouwensbasis met onze cliënten. En vertrouwen is het allerbelangrijkste binnen forensische zorg. Onze positieve benadering zorgt ervoor dat cliënten zich begeleidbaar opstellen en niet terugvallen in hun oude gedrag. Hoe wij forensische zorg aanvliegen? Wij staan altijd naast de cliënt, we luisteren goed en proberen contact te maken. Zo komen we erachter wat er echt aan de hand is. Lees meer over onze werkwijze! 

Onze gespecialiseerde en ervaren medewerkers binnen de afdeling forensische zorg maken gebruik van de verschillende diensten en specialisten van Humanitas DMH. Daarnaast werken we samen met een netwerk van gespecialiseerde partners en stemmen we de psychiatrische zorg af met het sociale netwerk van de cliënt.

‘De mens staat in onze hulp centraal, niet het delict. Maar uiteindelijk is het wel onze opdracht om zo veel mogelijk recidive te voorkomen, dus die antenne blijft wel aanstaan.’

Annet Bruikman
Trajectbegeleider

Behandeling Agressie Regulatie op maat LVB

ARopMaat-LVB is een behandeling voor volwassenen met LVB waarbij er sprake is van (ernstige) agressieproblemen en een matige tot hoge kans op recidive. De behandeling van agressie is gericht op het vergroten van de zelfregulatie van cliënten en sluit aan op de specifieke hulpvraag en het recidiverisico. Afhankelijk van wat de cliënt nodig heeft, wordt het programma op maat samengesteld met verschillende optionele modules. Bijvoorbeeld de partner- of netwerkmodule. Verschillende probleemgebieden worden daarbij aangepakt. De behandelaar bezoekt de cliënt wekelijks of tweewekelijks thuis, op het werk of in de PI.

Videoportret Marvin

Marvin krijgt hulp van Homerun Forensische zorg om zijn leven weer op orde te krijgen. Bekijk zijn video.

Locaties en contact forensische zorg

Wij bieden forensische zorg in verschillende regio’s. Op onze locaties Vogelhof in Ter Apel en Stadwijck in Sappemeer bieden wij 24-uurs zorg. In de overige regio’s in Nederland bieden wij ambulante zorg. Neem voor de contactpersoon in uw regio contact op met ons Centraal Cliëntservice Bureau.

Aanmeldformulier Neem contact op