Begeleidingsmethodieken bij lvb

Homerun biedt jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (lvb) trajectbegeleiding op maat. Deze methodieken sluiten aan bij onze humanistische kernwaarden:

  • We werken samen aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie.
  • We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor anderen.
  • We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de maatschappij.
Neem contact op

Twee begeleidingsmethodieken bij LVB

In de begeleiding van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking worden twee verschillende begeleidingsmethodieken ingezet: agressieregulatie behandeling en de HouVast methode, met elk hun eigen uitgangspunten en aanpak.

Agressieregulatie behandeling

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben soms ook te maken met agressieproblemen. Daardoor raken ze in de dagelijkse praktijk met zichzelf en anderen in de problemen. Agressieregulatie behandeling heeft als doel de agressieve gevoelens en het agressieve gedrag te reguleren. De cliënt wordt één a twee keer per week thuis bezocht, en tijdens de behandeling worden onder meer kaartjes, oefeningen en rollenspellen ingezet.

Lees meer over de behandeling

HouVast methode

De HouVast methode is een begeleidingsmethodiek die uitgaat van duurzame, blijvende ondersteuning aan ouders met een licht verstandelijke beperking. De methodiek is planmatig, transparant en oplossingsgericht, waarbij wordt toegewerkt naar een blijvende, stabiele situatie voor de kinderen in het gezin. Wanneer er in het gezin een kind of jongere met een lvb is, kan HouVast worden ingezet om te zorgen voor rust, structuur en regelmaat. Zo wordt gezorgd voor optimale veiligheid en ontwikkelkansen voor het kind.

Lees meer over de methode
Natasha
Natasha

Natasha woont samen met haar vriend en haar twee kinderen. Ongeveer tien jaar geleden woonde Natasha in een klein appartement met haar ex. Hij dronk veel en was erg agressief. Op dat moment was Karina, haar persoonlijk begeleider, al in Natasha’s leven. “Karina heeft me toen al geholpen om voor mezelf te kiezen. Ze kent mijn hele geschiedenis en weet allerlei dingen die ik niet snel aan een ander zou vertellen. Karina voelt eigenlijk als een soort oudere zus voor me. Ik zou haar echt niet kwijt willen. Ze is écht bij mij betrokken.”

Altijd een passende begeleidingsmethodiek

Iedereen is anders, maar iedereen verdient een gelukkig leven en een waardevolle plek in onze maatschappij. Onze begeleidingsmethodieken voor cliënten met een verstandelijke beperking gaan altijd uit van de krachten en kansen van de cliënt. Door te kijken naar de wensen en de mogelijkheden, in plaats van naar de problemen, kunnen we toewerken naar de beste resultaten op de lange termijn.

Meer informatie aanvragen?

Wil je meer weten over de verschillende begeleidingsmethodieken voor cliënten met een lvb bij Homerun? We vertellen je er graag meer over!

Aanmeldformulier Contact en aanmelden