De HouVast methode

Wanneer er in een gezin één of soms zelfs twee ouders zijn met een licht verstandelijke beperking, lopen deze gezinnen vaak op verschillende vlakken tegen problemen aan. Ouders met lvb kunnen in de opvoeding van hun kinderen problemen ervaren, waarvoor geen passende hulp beschikbaar is. Omdat deze gezinnen hun eigen behoeften en mogelijkheden hebben, sluit reguliere opvoedingsondersteuning niet goed aan. De William Schrikker Groep bracht daar verandering in, door opvoedondersteuning te bieden die gericht is op ouders met een licht verstandelijke beperking.

Meer informatie

Wat is de HouVast methode?

Lvb en ouderschap is soms een lastige combinatie. De HouVast methode richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, en is een vorm van intensieve gezinsbegeleiding op maat. Het uitgangspunt is een duurzame ondersteuning, die blijft voortduren zolang dat nodig is. Door middel van een oplossingsgerichte, planmatige en transparante methode worden de ouders met een lvb begeleid. Bij Humanitas Homerun geloven we er sterk in dat veel ouders met een licht verstandelijke beperking hun kinderen een veilig thuis kunnen bieden, wanneer ze op de juiste manier worden ondersteund.

Het doel van de HouVast methode

Door middel van de HouVast methode wordt toegewerkt naar een blijvende, stabiele situatie voor de kinderen in het gezin. Om dit te doen, wordt gekeken naar de gezinsdynamiek, en richt de methode zich in de eerste plaats op de ondersteuning van de ouders.

De start van de opvoedondersteuning

Om de situatie goed in kaart te brengen, gaat het traject van HouVast van start met een aantal vragen. Wat gaat er goed in het gezin, waar loopt het niet zo lekker of zijn er zorgen? Wat moet er de komende tijd gebeuren en waarmee gaan we oefenen? Samen werken we aan een sterke ondersteuningsstructuur binnen en rondom het gezin. Daarbij zijn er drie belangrijke succesfactoren:

  • De mate waarin de ouders met een LVB hulp vragen en accepteren.
  • Een netwerk dat ondersteuning kan en wil bieden.
  • Goede opvoedondersteuning

Wat we daarbij altijd in het oog houden, is dat wat ouders en kinderen zelf kunnen, ook echt in eigen hand blijft.

Natasha
Natasha

Natasha woont samen met haar vriend en haar twee kinderen. Ongeveer tien jaar geleden woonde Natasha in een klein appartement met haar ex. Hij dronk veel en was erg agressief. Op dat moment was Karina, haar persoonlijk begeleider, al in Natasha’s leven. “Karina heeft me toen al geholpen om voor mezelf te kiezen. Ze kent mijn hele geschiedenis en weet allerlei dingen die ik niet snel aan een ander zou vertellen. Karina voelt eigenlijk als een soort oudere zus voor me. Ik zou haar echt niet kwijt willen. Ze is écht bij mij betrokken.”

Het afschalen van de begeleiding

Wanneer het gezin stabiel is, kan de intensieve begeleiding worden afgeschaald. Het gezin wordt nog steeds gevolgd en ondersteund, maar de begeleiding is minder intensief dan aan de start van het HouVast traject. Mocht het nodig zijn, dan kan de professionele ondersteuning op elk moment opnieuw worden opgeschaald.

De HouVast methode bij kinderen met een lvb

Soms is er binnen het gezin ook sprake van een kind met een lvb. Ook dan kan de HouVast methode worden gebruikt. Tot de thuiswonende jongere 23 jaar oud is, kan de opvoedingsmethode worden ingezet. We zetten in op rust, structuur en regelmaat in het leven van het gezin, om zo te zorgen voor optimale veiligheid en ontwikkelkansen van het kind.

Andere begeleidingsmethodieken

Meer weten?

Wil je meer informatie over de HouVast methode voor ouders met een licht verstandelijke beperking? Onze medewerkers staan voor je klaar om je er meer over te vertellen.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden