Homerun

Met Homerun bieden wij ambulante begeleiding aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vanaf 16 jaar die problemen hebben met verschillende onderdelen van het leven. Wij bieden hen trajectbegeleiding en behandeling op maat. Van licht tot zwaar en forensisch. Onze ambulante teams zijn actief in bijna heel Nederland.

Voor jongvolwassenen met een LVB en een WLZ indicatie is er het Homerunhuis. Momenteel hebben wij vier Homerunhuizen. Hier leren deze jongvolwassenen zelfstandig te wonen en volgen zij een kortdurend traject van 2-4 jaar om uit te kunnen stromen naar een eigen woning.