Op kamers in een studentenhuis mét 24 uurs begeleiding.

Vier honken

In het Homerunhuis doorloop je een afgebakend traject dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problemen. Je hebt een vaste begeleider, waarmee je in het eerste honk meerdere afspraken per week hebt. Samen met je begeleider kijk je naar je dagbesteding, je financiën en bespreek je andere dingen waar jij ondersteuning bij kan gebruiken.

Stap voor stap ga je steeds meer zelf doen, bijvoorbeeld een aantal keren per week zelf boodschappen doen en koken, of je eigen rekeningen betalen. Hoe verder je op de honken bent, hoe zelfstandiger je wordt. Je ziet je begeleiders nog wel elke dag even, maar je hebt minder vaste afspraken. De begeleiders zijn natuurlijk wel altijd bereikbaar.

Als dat goed gaat, dan ga je over naar honk 4. Dan kijken we waar je wilt gaan wonen na het homerunhuis en wat ervoor nodig is om woonruimte te zoeken. Je bereidt je voor op de verhuizing. Als je verhuisd bent, dan kun je als het nodig is nog hulp krijgen van de ambulante begeleiders van Homerun.

Lees meer

Voor wie

  • Jongvolwassenen van 17 t/m 26 jaar en een LVB
  • Met indicatie: LVG02, 03, VG06 of beschermd wonen incl. behandeling.

Locatievoorzieningen

  • Studio's met een eigen voordeur
  • Sanitair en keuken worden gedeeld met 3 andere bewoners
  • Een gemeenschappelijke woonkamer en keuken
  • 24 uur per dag begeleiding aanwezig
Ik moet iets vinden waardoor de dingen in mijn hoofd blijven zitten

‘Ik kan al heel veel, maar ik moet nog wel beter leren om structuur aan te brengen in mijn leven. Bijvoorbeeld dit interview: ik wist het al twee weken, ik heb het nog op mijn krijtbord geschreven op mijn deur, ik zag het vanochtend zelfs nog staan. En toch vergeet ik het dan. En dan denk ik: ‘shit, ik heb er helemaal geen zin in, ik ga niet.’ Ik moet iets vinden waardoor de dingen in mijn hoofd blijven zitten.’

Julia (21)
Bewoonster

Verwijsindex regio Eemland

Homerun Amersfoort werkt met de verwijsindex regio Eemland. In de verwijsindex vermelden professionals dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar, met als doel betrokken professionals rond een gezin met elkaar in contact te brengen voor de best passende ondersteuning.

Contact

Onze medewerkers van het Centraal Clientservice bureau vertellen u graag meer over deze locatie en onze dienstverlening.

Aanmeldformulier Contactgegevens centraal bureau