Homerun Ede, Rhenen & Wageningen

Samen werken aan een gelukkiger leven

Voor (jong)volwassenen met een LVB is de wereld complex en ontoegankelijk. Dat maakt ze kwetsbaar, waardoor ze gemakkelijker in valkuilen stappen die tot problemen leiden, zoals verslaving, schulden en criminaliteit. Een leven dat ze zelf ook niet voor ogen hebben.

Ondersteuning op maat

Eén vaste begeleider kijkt samen met de cliënt wat er nodig is om weer grip op het leven te krijgen. De cliënt doorloopt een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Wij staan naast de cliënt en bedenken samen doelen waaraan stap voor stap gewerkt gaat worden, zodat ze weer grip op hun leven krijgen. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar passend werk of dagbesteding, of ondersteuning bij het vinden van structuur en het vergroten van het zelfvertrouwen. De stappen die we in een traject zetten, zijn de 4 honken om een Homerun te slaan. Dankzij Homerun én hun eigen inzet doen zij weer snel positiever mee in de samenleving.

Alles om in contact te blijven

Ik begeleidde een cliënt waarbij het eerste doel was om te kijken of ik achter de voordeur kon komen. Het sociaal wijkteam had aangegeven dat er sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld. Het heeft een klein jaar geduurd voordat ik binnenkwam. In dat jaar heb ik kaartjes door de bus gedaan, ben ik onaangekondigd langs gegaan. Alles om in contact te blijven. Ik vraag mij dan af, waarom doet iemand dat. Daar zit veel meer achter. Uiteindelijk blijkt er geen sprake te zijn van huiselijk geweld, maar speelden er problemen als drugsverslaving en schulden. Dat gaf zorgen en veel stress bij de cliënt. Uiteindelijk is het gelukt om de cliënt in de schuldhulpverlening te krijgen en is het drugsgebruik onder controle. We zijn begonnen de hulp af te schalen. Nu begint het patroon opnieuw en is het weer moeilijker om contact te maken. Maar ook dat is Homerun..

Frank
Trajectbegeleider

Schakel tussen ketenpartners

We zijn de schakel tussen de verschillende ketenpartners. Deze proberen we om de cliënt heen samen te brengen. Zodat de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Homerun begint rustig aan. Ik ben niet iemand die alles meteen open en bloot gooit. Maar Frank nam de tijd en gaf ons de tijd, tot het moment dat wij zelf iets willen aanpakken. Dan groeit het vertrouwen. Ze zijn er bij Homerun niet op uit om ons leven over te nemen.

Jim
Cliënt Homerun

Je kunt dit werk nooit op de automatische piloot doen

Wat mijn werk bijzonder maakt is de afwisseling. Je bent steeds aan het puzzelen. Er is zo’n diversiteit aan mensen en problemen. Je kunt dit werk nooit op de automatische piloot doen. Je moet afstemmen op de cliënt, alert zijn, je kunnen invoelen en oog hebben voor het geheel. Samen met de gedragsdeskundige zoeken we naar een oplossing. Samen met de cliënt proberen we stap voor stap het leven weer op de rit te krijgen. Soms lukt het ook niet, dan moet je loslaten. Maar we geven niet zomaar op hoor! En cliënt mag een fout maken, dan kijken we samen hoe we dat oplossen.

Janneke
trajectbegeleider

Contact

Homerun Ede, Rhenen en Wageningen is een ambulante locatie. Cliënten worden in de thuissituatie, op kantoor of op een af te spreken plek gezien. Wilt u meer weten? Neem dan direct contact op met onze trajectcoördinator.