Homerun in het onderwijs

Leerlingen met een moeilijk lerend niveau en psychosociale of psychische problemen hebben, naast een speciale onderwijsbehoefte, vaak meerdere zorgbehoeften. Als zij geen passend onderwijs en/of specialistische zorg krijgen, lopen zij groot risico om thuis te komen zitten. Soms heeft een leerling meer zorg en begeleiding nodig dan je als school kunt bieden. Voor deze leerlingen biedt Homerun binnen de school zorg op maat. We helpen de leerlingen hun leerrendement te vergroten en hun gedrag te verbeteren. Zo voorkomen we dat deze leerlingen buiten de boot (dreigen te) vallen.

Een passend antwoord op schooluitval

Homerun begeleidt leerlingen van 11 tot en met 18 jaar met een moeilijk lerend niveau en meervoudige zorgbehoeften. Dat doen we op school. We werken nauw samen met de zorgcoördinator van de school en bieden docenten ondersteuning. Ook betrekken we het gezin erbij. Onze begeleiding is gericht op het voorkomen van schooluitval. Bij deze leerlingen is het verzuim vaak hoog. Ze zijn makkelijk beïnvloedbaar en hebben vaak moeite met emotieregulatie en autoritair gezag. Daarnaast hebben ze vaak weinig zelfvertrouwen en wantrouwen ze hun omgeving. Een begeleider van Homerun geeft de leerling individuele begeleiding gericht op het vergroten van het leerrendement en het verbeteren van gedrag.

 

Ik liet mij meeslepen in groepsgedrag en had geen eigen mening. Ik wilde het allemaal per se goed doen. Homerun leerde mij zelf keuzes te maken. Ik laat me niet meer beïnvloeden door anderen. En ik mag fouten maken van mezelf.

Fleur, leerling Accent Hoogvliet

Onze werkwijze

Wij stellen de leerling en zijn systeem in relatie tot het onderwijs centraal. We stemmen de zorg af op de zorgbehoefte en zetten de leerling in zijn kracht om schooluitval tegen te gaan. De gedragsdeskundige en trajectcoördinator van Homerun hebben de regie over het begeleidingstraject. Zij betrekken de gehele zorgketen bij de leerling, binnen én buiten het onderwijs. Naast de zorgcoördinator van de school werken we samen met de zorgonderwijsspecialist, gemeente, wijkteam, leerplichtambtenaar, stichting WSG en het Jeugdbeschermingsplein.

Ook betrekken we het gezin erbij en werken we volgens de methodiek ‘Eén gezin, één plan’. Daarbij zetten we onze expertise in van Homerun Jeugd en Gezin. Zo krijgen gezinnen met complexe zorgbehoeften ook begeleiding en opvoedondersteuning aangereikt.

Soms overstijgt de zorg in wat wij kunnen

“Onze leerlingen hebben te maken met meerdere soorten problematiek. Ze hebben allemaal moeite met leren. Voordat Homerun bij ons op school kwam, lukte het ons en andere hulpverleners niet om sommige leerlingen goed te coachen. Als school kunnen we niet alle zorg bieden die nodig is, soms overstijgt die ons. Homerun sluit aan bij onze hulpvraag. We zien leerlingen opbloeien. Ze krijgen zelfvertrouwen, kunnen complimenten ontvangen en zien dat opdrachten lukken. Onze leerlingen komen zo echt verder.”

Ans van Liempd
Zorgcoördinator Accent Hoogvliet

Ondersteuning docenten

Hoe zet je als docent de leerling weer in zijn kracht? Homerun geeft docenten handvatten vanuit de zorgbehoefte van de leerling door ‘coaching on the job’. Deze coaching kunnen we ook voor ouders inzetten. Het coachen doen we tijdens het traject of op afspraak, tijdens de evaluatie of na een observatie.

Handelingsplan

Met een handelingsplan geven we signalen af bij de juiste zorgpartijen en, als het nodig is, geven we advies en zorgen we voor de aanmelding bij gespecialiseerde zorg en/of onderwijsprogramma’s.