Multiprobleemgezinnen begeleiding

Humanitas Homerun begeleidt gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden als er sprake is van LVB bij één of meerdere gezinsleden. Deze gezinnen worden ook wel multiprobleemgezinnen genoemd. Zij kampen bijvoorbeeld met schulden, verslavingen en/of werkloosheid, waardoor opvoeding van kinderen zorgelijk kan worden. Wij bieden deze probleemgezinnen intensieve ambulante begeleiding op maat. Dit houdt in dat er één vaste begeleider langskomt bij de probleemgezinnen. De begeleiding van deze multiprobleemgezinnen verloopt volgens een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen. Op deze pagina vind je meer informatie over deze aanpak. 

Direct contact

Multiprobleemgezinnen begeleiden volgens 4 stappen

Wij begeleiden multiprobleemgezinnen volgens onze Homerun-methodiek. Deze methodiek houdt in dat de probleemgezinnen, met hulp van één vaste begeleider, vier stappen afleggen. Deze stappen noemen we de ‘honken’ en zijn volledig afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Wanneer honk 4 is bereikt, slaat het multiprobleemgezin een homerun. Vanaf dat moment is het gezin klaar voor een zelfstandig leven, uiteraard met hulp van het eigen netwerk. En wij? Wij lopen niet zomaar weg en blijven bereikbaar voor echt moeilijke situaties waarin de multiprobleemgezinnen terecht kunnen komen.

Natasha
Natasha
Ambulante begeleiding

Natasha woont samen met haar vriend en haar twee kinderen. Ongeveer tien jaar geleden woonde Natasha in een klein appartement met haar ex. Hij dronk veel en was erg agressief. Op dat moment was Karina, haar persoonlijk begeleider, al in Natasha’s leven. “Karina heeft me toen al geholpen om voor mezelf te kiezen. Ze kent mijn hele geschiedenis en weet allerlei dingen die ik niet snel aan een ander zou vertellen. Karina voelt eigenlijk als een soort oudere zus voor me. Ik zou haar echt niet kwijt willen. Ze is écht bij mij betrokken.”

Begeleiding bij de multiprobleemgezinnen thuis

Onze Homerun trajecten zijn afgebakende trajecten van een aantal jaar. De multiprobleemgezinnen krijgen intensieve begeleiding op maat en krijgen een vaste begeleider toegewezen. Deze begeleider staat altijd in contact met de gedragsdeskundige en andere betrokken partijen waar het probleemgezin mee te maken heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan werkcoaches, wooncoaches, behandelaars en artsen. Kortom: wij proberen alle partijen rondom het gezin samen te brengen. Daarnaast werken wij bij Humanitas Homerun altijd outreachend. Dat betekent dat wij altijd naar de probleemgezinnen toe gaan, zodat we hen kunnen begeleiden in hun vertrouwde omgeving. 

Hulp nodig voor een probleemgezin?

Wil je meer weten over het begeleiden van multiprobleemgezinnen? En wil je meer weten over hoe wij te werk gaan? Onze collega’s staan je graag te woord.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden