Homerun Forensische zorg Friesland

Behandeling agressieproblemen en/of psychische stoornissen

Mensen met agressieproblemen en/of een psychische stoornis zijn extra kwetsbaar en lopen meer kans om in aanraking te komen met politie en justitie. Ook is er een groter risico op recidive bij deze doelgroep. Voor de veiligheid van de samenleving en het voorkomen van recidive, is het belangrijk dat deze doelgroep passende begeleiding en behandeling ontvangt. Deze gespecialiseerde psychiatrische zorg binnen het zgn. strafrechtelijk kader valt onder forensische zorg.

Onze werkwijze

Wij begeleiden en behandelen mensen met een justitiële titel en (vermoeden van) LVB. Wij werken intensief samen met reclassering en andere hulpverleners. Samen met de cliënt, de reclasseringsmedewerker en andere betrokken instanties zetten wij een traject uit. Wanneer ook sprake is van agressieproblemen, bieden wij behandeling voor agressieregulatie. Na de beëindiging van het reclasseringstoezicht kunnen wij passende vrijwillige vervolgzorg organiseren als dit nodig is.

Wij begeleiden onze cliënten in de eigen omgeving, ongeacht hun leef-, woon- of werksituatie. Doordat wij snel en al in een vroeg stadium (bijvoorbeeld in de PI) het traject kunnen opstarten, bouwen we aan een goede relatie en vertrouwensbasis met onze cliënten. Onze positieve benadering zorgt ervoor dat cliënten zich begeleidbaar opstellen en niet terugvallen in hun oude gedrag.

Goed benaderbaar

Homerun is goed benaderbaar. Ze denken mee en zitten goed in de casus. Dat merk ik aan de korte lijnen, het tweerichtingsverkeer en het wekelijkse contact met de cliënt. Ze pakken de cliënt bij de hand en gaan aan de slag. En waar veel cliënten moeite hebben om afspraken op kantoor na te komen, gaat Homerun juist naar ze toe.

Toezichthouder Reclassering Nederland