Homerun regio Den Haag Jeugd en Gezin

Homerun Jeugd & Gezin

Wij ondersteunen jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar met een (vermoeden van) LVB en/of psychiatrische problematiek en complexe, bijkomende problemen op alle leefgebieden.

Ook ondersteunen wij gezinnen als er sprake is van LVB bij één of meer gezinsleden en problemen op meerdere leefgebieden, waardoor de opvoeding van kinderen zorgelijk kan worden. Onze begeleiding wordt op maat vormgegeven. Daarbij gaan wij uit van één gezin, één plan en zetten wij de HouVast methode in.

Samen werken aan een gelukkiger leven

Ondersteuning op maat

Eén vaste begeleider kijkt samen met de cliënt wat er nodig is om weer grip op het leven te krijgen. De cliënt doorloopt een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Wij staan naast de cliënt en bedenken samen doelen waaraan stap voor stap gewerkt gaat worden, zodat ze weer grip op hun leven krijgen. De stappen die we in een traject zetten, zijn de 4 honken om een Homerun te slaan. Dankzij Homerun én hun eigen inzet doen zij weer snel positiever mee in de samenleving.

Schakel tussen ketenpartners

Daarnaast zijn we de schakel tussen de verschillende ketenpartners. Deze proberen we om de cliënt heen samen te brengen. Zodat de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Meer over Homerun

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Onze medewerkers van het Centraal Cliëntservice Bureau vertellen u graag meer over onze dienstverlening in deze regio.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden