Homerun Oost-Brabant - Cuijk, Uden, Oss, Mill en St. Hubert, Grave, Boxmeer, Boekel, Bernheze, St Anthonis, Landerd en Tiel

Samen werken aan een gelukkiger leven

Voor (jong)volwassenen met een LVB is de wereld complex en ontoegankelijk. Dat maakt ze kwetsbaar, waardoor ze gemakkelijker in valkuilen stappen die tot problemen leiden, zoals verslaving, schulden en criminaliteit. Een leven dat ze zelf ook niet voor ogen hebben.

Ondersteuning op maat

Een vaste begeleider kijkt samen met de cliënt en gedragsdeskundige wat er nodig is om weer grip op het leven te krijgen. De cliënt doorloopt een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Wij staan naast de cliënt en bedenken samen doelen waaraan stap voor stap gewerkt gaat worden, zodat ze weer grip op hun leven krijgen en we de zorg steeds verder kunnen afschalen. Dankzij Homerun én hun eigen inzet doen zij weer snel positiever mee in de samenleving.

Voor de cliënt is het belangrijk om direct aan de slag te kunnen. Wij hanteren daarom geen wachtlijsten. Als er een beschikking is afgegeven, maken we direct een afspraak met de cliënt.

Schakel tussen ketenpartners

We zijn de schakel tussen de verschillende ketenpartners. Deze proberen we om de cliënt heen samen te brengen. Zodat de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Wat zeggen onze ketenpartners?

Wij hebben onze ketenpartners gevraagd om iets te zeggen over de dienstverlening van Homerun Oost-Brabant.

“Jullie hanteren een praktische aanpak en gaan meteen aan de slag”

“Jullie beschikken over LVB kennis en praktijkkennis”

“Jullie zijn bereid om aan te pakken en doen altijd een stap extra”

Homerun Forensische Zorg Oost-Brabant

We begeleiden en behandelen mensen met een justitiële titel en (vermoeden van) LVB. Wij werken intensief samen met reclassering en andere hulpverleners. Samen met de cliënt, de reclasseringsmedewerker en andere betrokken instanties zetten wij een traject uit. Wanneer ook sprake is van agressieproblemen, bieden wij behandeling voor agressieregulatie. Onze cliënten krijgen na de beëindiging van het reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen bij Homerun.

Wij begeleiden cliënten in de eigen omgeving, ongeacht hun leef-, woon- of werksituatie. Doordat wij snel en al in een vroeg stadium (bijvoorbeeld in de PI) het traject kunnen opstarten, bouwen we aan een goede relatie en vertrouwensbasis met onze cliënten. Onze positieve benadering zorgt ervoor dat cliënten zich begeleidbaar opstellen en niet terugvallen in hun oude gedrag.

Jeugd

Een groot deel van onze doelgroep is nog geen 18 jaar. Er gebeurt vaak nog maar weinig voor deze jongeren. Want wanneer zij 18 jaar worden, vallen ze in zorgland tussen wal en schip. Maar niet als het aan ons ligt! Met Homerun Jeugd bieden wij jongeren vanaf 16 jaar trajectbegeleiding en behandeling op maat. De standaard trajecten sluiten namelijk niet aan bij hun behoefte. Een pittige reis, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, waarbij ze vooral zelf aan slag zijn.

Vanuit onze ervaring met deze kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroep, biedt een vaste begeleider jongeren vanaf 16 jaar de continuïteit die zij nodig hebben. Zo waarborgen we ook een soepele overgang van 18- naar 18+. Wij gaan voor een wijkgerichte aanpak waarin we zoeken naar een duurzame oplossing, in nauwe samenwerking met andere hulpverleners. Daarbij ondersteunen we ook het gezin, bijvoorbeeld door het vergroten van opvoedvaardigheden van ouders en door inzet van de HouVast methode.

Iedereen heeft dromen

“Het is mooi om te zien dat iedereen dromen heeft en dat ik even mee mag optrekken om die te verwezenlijken!”

Joanna van den Houten
Trajectcoördinator

Samenwerking Humanitas DMH en SMO Verdihuis

In 2016 zijn Humanitas DMH en SMO Verdihuis gaan samenwerken. In het Verdihuis wonen 8 jongeren  met een LVB begeleid. Zij kunnen best veel zelf en hebben dus geen 24-uurs opvang nodig. Maar helemaal zelf gaat het ook nog niet. Daarom zijn er van 9.30 uur tot 11.00 uur en tussen 16.00 uur en 19.00 uur (ook in het weekend) altijd wat Homerun begeleiders in het huis aanwezig. Is het soms even op een ander tijdstip nodig, dan hebben we het daarover en passen we dat aan. We werken met de methode Oplossingsgericht Werken en Geweldloos Verzet.

Dit gaat mijn leven veranderen

Dank je voor jullie inzet voor mij. Dit gaat me leven veranderen. En nu kan ik mezelf zijn. En aan me andere doelen werken. Komt door jullie vertrouwen in mij en ook door jullie hoop op mij.

Abdullah, 27 jaar

Ondersteuning thuis

Als cliënten hun leven weer goed op orde hebben, maar nog wel ondersteuning op bepaalde gebieden nodig hebben, kunnen we ondersteuning thuis bieden. Bijvoorbeeld bij problemen op leefgebieden zoals; financiën, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting etc. We kijken wat de cliënt zelf kan doen, samen met zijn of haar netwerk. We proberen samen met de cliënt structuur en ritme in het dagelijks leven te creëren