Homerun regio Midden-Holland

Samen werken aan een gelukkiger leven

Voor (jong)volwassenen met een LVB is de wereld complex en ontoegankelijk. Dat maakt ze kwetsbaar, waardoor ze gemakkelijker in valkuilen stappen die tot problemen leiden, zoals verslaving, schulden en criminaliteit. Een leven dat ze zelf ook niet voor ogen hebben. Homerun biedt trajectbegeleiding op maat om weer grip op het leven te krijgen en te bouwen aan een gelukkiger en zelfstandiger leven.

Ondersteuning op maat

(Jong)volwassenen met een LVB en/of psychiatrische problemen én multiproblematiek zijn gebaat bij onze specialistische trajectbegeleiding. De cliënt doorloopt een afgebakend traject dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Wij staan naast de cliënt en bedenken samen doelen waaraan stap voor stap gewerkt gaat worden, zodat ze weer grip op hun leven krijgen bijvoorbeeld bij het zoeken naar passend werk of dagbesteding, om leren gaan met geld of ondersteuning bij het vinden van structuur en het vergroten van het zelfvertrouwen. We besteden veel tijd aan het elkaar goed leren kennen en het opbouwen van vertrouwen. Wij werken outreachend, dus gaan naar de (jong)volwassenen toe. Dankzij Homerun en hun eigen inzet doen zij weer snel positiever mee in de samenleving. Indien nodig werken we samen met onze gedragsdeskundigen.

De vier honken van Homerun

Bij een homeruntraject doorloopt de (jong)volwassene vier stappen (honken), afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Het traject is dus voor iedereen anders. Ieder honk bevat persoonlijke doelen en is een stap dichter bij zelfstandigheid. Na honk 4 slaat de (jong)volwassene een Homerun. Hij is zo ver gestabiliseerd dat de problematiek en overlast voor de omgeving zijn teruggedrongen. Hij heeft geen of weinig ondersteuning meer nodig en leidt zijn leven zelfstandig en/of met hulp van zijn netwerk. Gaat er toch iets mis, dan kijken we hoe we dat een volgende keer kunnen voorkomen. Wij lopen niet weg voor echt moeilijke situaties waarin onze cliënten regelmatig terechtkomen.

HouVast: Intensieve gezinsbegeleiding

Wij bieden intensieve gezinsbegeleiding als er sprake is van een licht verstandelijke beperking bij (één van) de ouders. Deze gezinnen blijken extra kwetsbaar en hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. De opvoeding van kinderen kan dan zorgelijk zijn. Reguliere opvoedondersteuning en -begeleiding sluit vaak onvoldoende aan bij de mogelijkheden van deze gezinnen. Met ons traject voor intensieve gezinsbegeleiding werken we samen met de ouder(s) aan hun zelfredzaamheid. Zo voorkomen we ernstige problemen en vergroten we de veiligheid en ontwikkelingskansen van de kinderen.

Samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat cliënten zelf actief meewerken aan het werken aan een betere toekomst. We zijn er wanneer dit nodig is bijvoorbeeld bij moeilijke afspraken bij instanties. Wat de cliënt zelf kan doen, doet hij of zij zelf. Vaak hebben onze cliënten te maken met meerdere zorgaanbieders, coaches en behandelaren. Daarnaast is de relatie met familie en vrienden vaak moeizaam. We proberen alle partijen om de cliënt heen samen te brengen. Homerun speelt een belangrijke rol in de casusregie en om de verschillende vormen van zorg zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

‘Als ik iets goeds voor iemand doe, voel ik mij gelukkig. Ik heb dan wel het gevoel dat mensen mij mogen en dat ze wat aan me hebben.’

Nordin
Cliënt Homerun

Homerun Forensische Zorg regio Hollands Midden

Als expert op het gebied van LVB en multiproblematiek begeleiden en behandelen wij mensen met een justitiële titel en (vermoeden van) LVB. Wij werken intensief samen met reclassering en andere hulpverleners. Samen met de cliënt, de reclasseringsmedewerker en andere betrokken instanties zetten wij een traject uit. Wanneer ook sprake is van agressieproblemen, bieden wij behandeling voor agressieregulatie. Onze cliënten krijgen na de beëindiging van het reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen bij Homerun.

Onze werkwijze

Wij begeleiden onze cliënten in de eigen omgeving, ongeacht hun leef-, woon- of werksituatie. Doordat wij snel en al in een vroeg stadium (bijvoorbeeld in de PI) het traject kunnen opstarten, bouwen we aan een goede relatie en vertrouwensbasis met onze cliënten. Onze positieve benadering zorgt ervoor dat cliënten zich begeleidbaar opstellen en niet terugvallen in hun oude gedrag.

Ons team en locatie

Ons team bestaat uit gedreven en creatieve professionals die gelijkwaardigheid voorop hebben staan. Ons kantoor bevindt zich in het Nelson Mandela Centrum aan de Bernadottelaan 79 in Gouda. Afspraken vinden plaats bij cliënten thuis, maar het kan ook bij ons op kantoor of bij instanties. Meer weten? Neem dan direct contact op met één van onze trajectcoördinatoren.

Snel van start

Wij kunnen snel starten. We werken niet met wachtlijsten en maken direct bij aanvang goede vervolgafspraken met onze cliënten, zodat we meteen duidelijke stappen zetten.

‘Ik ben zo blij dat jullie niet hebben los gelaten, ondanks wat ik allemaal deed’

Youssef
Cliënt Homerun