Homerun Goeree-Overflakkee

Samen werken aan een gelukkiger leven

Voor gezinnen waarbinnen één of beide ouders een LVB hebben, is de wereld complex en ontoegankelijk. Dat maakt ze kwetsbaar, waardoor ze gemakkelijker in valkuilen stappen die tot problemen leiden, zoals schulden en andere problemen. Zeker als er kinderen zijn, is het leven soms ingewikkeld.

Gezinsondersteuning

Gezinnen waarvan één of beide ouders een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft blijken extra kwetsbaar te zijn en hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. De opvoeding van kinderen kan dan ook zorgelijk zijn. Reguliere opvoedondersteuning en -begeleiding sluit vaak onvoldoende aan bij de mogelijkheden van deze gezinnen. Daarom bieden wij intensieve
gezinsbegeleiding aan deze gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
In ons traject werken we samen met de ouder(s) aan hun zelfredzaamheid. Zo voorkomen we ernstige problemen en vergroten we de veiligheid en ontwikkelingskansen van de kinderen.

Ondersteuning op maat

Een vaste begeleider kijkt samen met de cliënt wat er nodig is om weer grip op het leven te krijgen. De begeleider werkt daarbij altijd samen met de trajectcoördinator. De cliënt doorloopt een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Wij staan naast de cliënt en bedenken samen doelen waaraan stap voor stap gewerkt gaat worden, zodat ze weer grip op hun leven krijgen en er weer rust en regelmaat in het gezin heerst. De stappen die we in een traject zetten, zijn de 4 honken om een Homerun te slaan.

Schakel tussen ketenpartners

Daarnaast zijn we de schakel tussen de verschillende ketenpartners. Het uitgangspunt is: Eén gezin, één plan, één regisseur. Zo wordt de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Het is belangrijk om ook iets voor mezelf te hebben. Zodat ik niet alleen moeder ben.

Natasha
Cliënt Homerun

Contact

Homerun Goeree-Overflakkee is een ambulante locatie. Cliënten worden in de thuissituatie of op een af te spreken plek gezien. Neem voor vragen of meer informatie contact op met onze trajectbegeleider.