Workshop Homerun in de PI

Onze Homerun aanpak voor LVB-jongeren met multiproblematiek is al jaren effectief en succesvol, ook in de penitentiaire inrichting (PI). Benieuwd hoe wij forensische zorg aanvliegen voor LVB’ers tijdens en na detentie? Kom dan naar onze workshop over Homerun in de PI op dinsdag 10 maart a.s. tijdens congres 'Doen wat werkt' in Zwolle.

Workshop Homerun in de PI

Benieuwd hoe wij forensische zorg aanvliegen voor LVB’ers tijdens en na detentie? Samen met de VGN geeft Homerun van Humanitas DMH een workshop over onze succesvolle aanpak voor mensen met een LVB en complexe problematiek tijdens detentie en erna.

Tijdens de workshop komt o.a. aan bod hoe we recidive verminderen, waar samenwerkingskansen liggen en wat onze begeleiding oplevert voor de cliënt, betrokken instanties én de samenleving.

>> Aanmelden

Homerun Forensische zorg
Als expert in het begeleiden van jongvolwassenen met (het vermoeden van) een LVB en multiproblematiek begeleiden wij mensen met een justitiële titel en zijn we aanwezig in diverse PI’s. We werken intensief samen met reclassering en andere hulpverleners. We zetten een op maat gemaakt behandeltraject uit. Dit doen we samen met de cliënt, de reclasseringsmedewerker en andere betrokken instanties. Onze cliënten krijgen na de beëindiging van het reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen bij Homerun.

Door onze vroege instap in het begeleidingstraject leggen wij al het eerste contact in de PI. En dat is zo belangrijk binnen de forensische zorg. Het kunnen bouwen aan een goede relatie en vertrouwensbasis met onze cliënten betekent veel voor hen. Onze positieve benadering zorgt ervoor dat cliënten zich begeleidbaar opstellen en niet terugvallen in hun oude gedrag. Hoe wij forensische zorg aanvliegen? Wij staan altijd naast de cliënt, we luisteren goed en proberen contact te maken. Zo komen we erachter wat er echt aan de hand is. >> Meer over Homerun Forensische zorg.

Meer weten over het congres en aanmelden?
>> Geef je op voor onze workshop!

Over het congres
Samen met VNG, Divosa, Sociaal Werk Nederland en ZonMw organiseert Movisie het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’. Bekijk het grote aanbod aan deelsessies en lees je alvast in.