Jonge ex-gedetineerden van kastje naar muur

Vrijdag 11 juni verscheen een artikel in Telegraaf Rotterdam waarin onze manager Jemina Rhaouti aandacht vraagt voor de kwetsbare groep lvb-jongeren met een strafblad in Rotterdam. ‘’Wij zien steeds vaker dat deze jongeren tussen wal en schip vallen omdat er geen hulpverlening op maat is. We moeten als instanties meer met elkaar gaan samenwerken en optrekken om deze jongeren te helpen om hun leven op de rails te krijgen. En de bereidheid tot samenwerken is gelukkig groot.’’

Jonge ex-gedetineerden van kastje naar muur

Jonge ex-gedetineerden van kastje naar muur

Jemina Rhaouti van Homerun luidt de noodklok.

door Gerda Frankenhuis
vrijdag 11 juni 2021
de Telegraaf  editie Rotterdam

ROTTERDAM – Jongere ex-gedetineerden met een licht verstandelijke beperking en andere problemen zoals verslaving of schulden dreigen in Rotterdam tussen wal en schip te vallen omdat er geen hulpverlening op maat is.

”Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd”, zegt manager Jemina Rhaouti van Homerun Rotterdam Forensische Zorg & Homerun P.I., die de noodklok luidt. ”Als we niets doen dan zien we dat we steeds lastiger grip op hen krijgen en dan kunnen ze snel vervallen in oude patronen.”

Rhaouti stelt dat ze te vaak ziet dat deze jongeren met strafblad, een licht verstandelijke beperking en een multiproblematiek zoals verslaving of een psychiatrisch aandoening worden afgewezen bij instellingen.

”Bij de ene instelling wordt er aangegeven dat verslavingsproblematiek eerst gestabiliseerd dient te worden en bij andere instellingen dat de verstandelijke beperking te veel op de voorgrond ligt. Daardoor komen deze jongeren nog meer in de problemen. We moeten als instanties meer met elkaar gaan samenwerken en optrekken om deze jongeren te helpen om hun leven op de rails te krijgen.”

Volgens Rhaouti groeit de problematiek rond deze groep in Rotterdam hard. Homerun, de grootste dienstverlener van ambulante begeleiding voor mensen met een licht verstandelijke beperking die samenwerkt met de Reclassering in Rotterdam ziet dat het aantal cases toeneemt waardoor patronen zichtbaarder zijn. Rhaouti ziet het aantal cliënten met multiproblematiek sterk toenemen.

Het gaat om een groep van tenminste honderd jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen. ”Het gezamenlijk doel moet zijn dat deze groep niet recidiveert. De wil en de wens is er wel, maar de behandeling niet. Daarom moeten wij met de geestelijke gezondheidszorg, de gemeente, justitie en verslavingszorg gaan samenwerken anders is de kans groot dat deze groep in de criminaliteit afglijdt. Je moet investeren in een relatie met deze jongeren, ze veranderen niet voor zichzelf maar voor anderen.”

De hulp aan deze specifieke groep jongeren komt verder onder druk te staan omdat de coronapandemie de problematiek verergert. Het huisvestingstekort zorgt mede voor grote problemen, omdat de jongeren moeilijk een woning vinden. Ook neemt de financiering voor hulp steeds meer af, omdat gemeentes kampen met financiële tekorten door de stijgende kosten en ontoereikende financiering van de rijksoverheid, zo stelt Rhaouti. ”Door marktwerking in de zorg en bezuinigingen is de uitdaging steeds groter om voldoende financiering te krijgen en moet er worden gekozen tussen nodige zorg.”

Homerun heeft inmiddels al de eerste stap gezet door de samenwerking aan te gaan met de ggz. De organisatie gaat binnenkort om de tafel zitten met andere instanties om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Bron: Gerda Frankenhuis, vrijdag 11 juni 2021, Jonge ex-gedetineerden van kastje naar muur, de Telegraaf editie Rotterdam