Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

De impact van het coronavirus op onze samenleving en de gehandicaptenzorg is groot. Als zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking met locaties in bijna heel het land doen wij er alles aan om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers én voor de continuïteit van onze zorg.

Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Laatste update 31 augustus

Nederland is grotendeels van het slot. We kunnen ons allemaal vrijer bewegen. Tegelijkertijd moeten we voorzichtig blijven. Juist nu het land grotendeels van het slot gaat, moeten we de basisregels in acht blijven houden. De gevolgen van een besmetting blijven risicovol voor onze kwetsbare cliënten en onze personele bezetting. Bijvoorbeeld omdat de quarantaineregels nog altijd van kracht zijn.

Maatregelen
Humanitas DMH blijft de landelijke richtlijn van het RIVM of lokale aanwijzingen van de GGD volgen. Wij nemen ook de adviezen van de VGN hierin mee. Op deze pagina vind je de maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en afspraken houdt, juist nu Nederland grotendeels van het slot gaat. En daar spreken wij elkaar ook op aan.

Basisregels

 • in elleboog hoesten/niezen
 • regelmatig de handen goed wassen
 • papieren zakdoekjes gebruiken
 • geen handen schudden
 • een goede hygiëne op locaties en werkplekken
 • 1,5 meter afstand van anderen
 • drukke plekken vermijden
 • zoveel mogelijk buiten de spits reizen
 • kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis en overleggen digitaal
 • bij klachten thuis blijven en laten testen

Voor al onze zorgmedewerkers geldt:

 • Bij klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) blijft de medewerker thuis en wordt direct een test aangevraagd via het landelijke (prioriteits)testbeleid.
 • Ambulante medewerkers bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of cliënt klachten heeft. Zo ja, dan vindt ondersteuning plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).
 • Overleggen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).

Vaccineren
Het vaccineren tegen het coronavirus is in volle gang. Meer informatie over vaccineren leest u op de website van Humanitas DMH >>

Bezoek

Er geldt geen bezoekbeperking meer op onze woonlocaties. Voorwaarde blijft dat cliënten thuis (binnen én buiten) 1,5 meter afstand moeten houden. Dat geldt ook voor groepsgroottes in gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes. Onze woonlocaties hebben samen met de cliënten en de lokale cliëntenraden afspraken gemaakt hoe zij dit verantwoord kunnen organiseren. Dat blijft altijd maatwerk. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de manager van de locatie van uw verwant.

Goed voorbereid en samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat Humanitas DMH Homerun zich goed heeft voorbereid en de actualiteit op de voet volgt. Daarbij houden we rekening met verschillende scenario’s. Onze locaties en teams in het land kijken waar maatwerk nodig is en maken afspraken over de inzetbaarheid op de locaties. We maken gebruik van elkaars kennis en expertise en we staan in nauw contact met collega-instellingen.

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg voor onze cliënten en onze medewerkers. Wij beseffen dat we een groot beroep doen op ieders inbreng en begrip om deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat doen we samen voor onze cliënten én elkaar.

Voor cliënten

Het coronavirus blijft het gesprek van de dag en kan voor onze cliënten vragen en zorgen oproepen. Samen zorgen we voor goede hygiënemaatregelen en praten we hierover met cliënten. Ook het herkennen van mogelijke symptomen bij cliënten heeft onze volle aandacht. Op de website van Steffie wordt uitgebreid in eenvoudige taal uitgelegd wat het Coronavirus is. Ook de rijksoverheid heeft een samenvatting van de laatste toespraak in eenvoudige taal op de website gezet>>
Corona website Steffie

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over het Coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of bij veel gestelde vragen. Voor andere vragen of overleg, neem contact op met de manager van het team of de locatie waaraan uw verwant verbonden is. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via ons landelijke telefoonnummer 030 – 600 51 70.

>>RIVM Veel gestelde vragen
>>RIVM Actuele informatie
>>VGN Actuele informatie
>>GGD
>>Thuisarts